lunes, 26 de junio de 2023

Jean VI Cantacuzène, l'hésychasme et l'empire. Les miniatures du codex Parisinus graecus 1242 Petre Guran

https://www.academia.edu/1982152/Jean_VI_Cantacuz%C3%A8ne_lh%C3%A9sychasme_et_lempire_Les_miniatures_du_codex_Parisinus_graecus_1242&nav_from=ddd4ff43-5477-41f6-b0a8-ccd1551e4465&rw_pos=0

No hay comentarios: