lunes, 6 de junio de 2016

Dharani Chenrezig


Dharani Chenrezig
NA-MO RAT-NA TRA-YA-YA / NA-MA AR-YA JHA-NA / SA-GA-RA BE-RO-TSA-NA BA-YU-HA RA-DZA-YA/ TA-THA-GA-TA-YA / AR-HA-TE SAM-YAK-SAM BUD-DHA-YA / NA-MA SAR-WA TA-THA-GA-TE-BHE / AR-HA-TE-BHE / SAM-YAK-SAM BUD-DHE-BHE / NA-MA AR-YA A-WA-LO-KI-TE-SHVA-RA-YA / BO-DHI-SA-TO-YA / MA-HA-SA-TO-YA / MA-HA-KA-RU-NI-KA-YA / TAD-YA-THA / OM DHA-RA DHA-RA / DHI-RI DHI-RI / DHU-RU DHU-RU / IT-TE WIT-TE / TSA-LE TSA-LE / PRA-TSA-LE PRA-TSA-LE / KU-SU-ME KU-SU-MA-WA-RE / I-LI-MI-LI TSI-TI DZO-LA MA-PA-NA-YA SO-HA
OM MA NI PAD ME HUNG
Thuk Je Che Tibet.
Thuk Je Che Tibet

No hay comentarios: