lunes, 13 de julio de 2015

CREES... ¿CREES?... ¿O QUIERES CREER QUE CREES?... [... सोच्नुहोस् सोच्नुहोस्? ... या तपाईं सोच्नुहोस्? विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ ...] ... Sōcnuhōs sōcnuhōs? ... Yā tapā'īṁ sōcnuhōs? Viśvāsa garna cāhanuhuncha...En lo que crees te conviertes.
के तपाईं बन्न लाग्छ के।
Kē tapā'īṁ banna lāgcha kē.

el dispensador dice:
siempre llega el día,
en que despiertas,
y caes en la cuenta,
que aquello que te había convencido...
no era más que letra muerta,
de otros humanos,
que no saben de ventanas,
y mucho menos de puertas,
desconociendo que las llaves,
nunca abren... sólo cierran.
JULIO 13, 2015.-

उन्होंने कहा कि मशीन ने कहा:
हमेशा वहाँ एक दिन आता है,
जब तुम जागे,
और आप खाते में गिर जाते हैं,
आप आश्वस्त किया था कि क्या ...
एक मृत पत्र से ज्यादा कुछ नहीं था,
अन्य मनुष्यों,
पता नहीं है कि विंडोज,
अकेले, दरवाजे जाने
जानने के चाबियाँ कि,
कभी नहीं खुला ... बस बंद कर दिया।
13 जुलाई, 2015.-

Unhōnnē kahā ki maśīna nē kahā:
Hamēśā vahām̐ ēka dina ātā hai,
jaba tuma jāgē,
aura āpa khātē mēṁ gira jātē haiṁ,
āpa āśvasta kiyā thā ki kyā...
Ēka mr̥ta patra sē jyādā kucha nahīṁ thā,
an'ya manuṣyōṁ,
patā nahīṁ hai ki viṇḍōja,
akēlē, daravājē jānē
jānanē kē cābiyām̐ ki,
kabhī nahīṁ khulā... Basa banda kara diyā.
13 Julā'ī, 2015.-

No hay comentarios: