lunes, 13 de julio de 2015

CUANDO CREES QUE...


Thuk Je Che Tibet
el dispensador dice:
cuando crees que terminas,
comienzas...
JULIO 13, 2015.-
उन्होंने कहा कि मशीन ने कहा:
आप आप कर रहे हैं जब आपको लगता है,
आप शुरू करें ...

13 जुलाई, 2015.-
Unhōnnē kahā ki maśīna nē kahā:
Āpa āpa kara rahē haiṁ jaba āpakō lagatā hai,
āpa śurū karēṁ...
13 Julā'ī, 2015.-
औषधि भने:
के तपाईं सक्नुभयो लाग्छ जब,
सुरु ...

जुलाई 13, 2015.-
Auṣadhi bhanē:
Kē tapā'īṁ saknubhayō lāgcha jaba,
suru...
Julā'ī 13, 2015.-

No hay comentarios: