miércoles, 17 de junio de 2015

ERES LO QUE RESPIRAS [आप आप साँस क्या हैं] Āpa āpa sām̐sa kyā haiṁ


अनुभव नहीं है क्या आप के लिए होता है, लेकिन क्या आप के लिए क्या होता है के साथ क्या होता है।
La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede.
Anubhava nahīṁ hai kyā āpa kē li'ē hōtā hai, lēkina kyā āpa kē li'ē kyā hōtā hai kē sātha kyā hōtā hai.

No hay comentarios: